ჩვენს შესახებ

 

2004 წლიდან რკინიგზის ტელეკომი მაგისტრალური ქსელის ოპერატორია.
კომპანიის სარგებლობაშია მაგისტრალური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის,
რამოდენიმე მიმართულების დამაკავშირებელი მაგისტრალური ქსელი.
 
წლების განმავლობაში კომპანიის განვითარების გეგმის მიხედვით შეიცვალა 
და გაუმჯობესდა მაგისტრალური ქსელის აპარატურა.
 
კომპანიის მომხმარებელთა რიცხვშია, როგორც საერთაშორისო ასევე 
ადგილობრივი ოპერატორები.
 
კომპანიის მაგისტრალური ქსელის საშუალებით შესაძლებელია 
საქართველოს გავლით როგორც სასომხეთი, აზერბაიჯანის ასევე თურქეთის საზღვრებიდან
სერვისის მიწოდება.