ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია

 

მ. წინამძღვრიშვილის ქ.№160, თბილისი 0112, საქართველო

ტელ: +995 32 250 68 99

ტექნიკური სამსახური: +995 32 2 506 806

ელ-ფოსტა: info@grt.ge

ვებ-გვერდი: grt.ge